Varmt välkommen till No-sidan för år 6!
Welcome
-----------------------------------------------------------------

Film om de kommande digitala nationella prov i No

Demoprov i Biologi, kemi och fysik för årskurs 6 med klocka

Demoprov i Biologi, kemi och fysik för årskurs 6 utan klocka---------------------------------------------
Här finner du det vi arbetar med i No.

Svar på instuderingsfrågor finner du längre ned på sidan
Har du missat någon No-lektion kan du gå hit för att ta reda på och ta igen det du missat.

Märker du att något saknas? Tala om det för mig så håller vi alltid sidan aktuell.
--------------------------------------------------------------------------------------

Klå mig om du kan!!!


Kemi i hemmet
(sidorna 88-95)
Svar Extramaterial
Vad är kemikalier? Det är kemiska ämnen som finns naturligt i miljön och andra som är skapade av människan  
Ge några exempel på vart kemikalier finns Kemikalier finns överallt. I kläder, mat, möbler och mobiler  
Varför skall kemikalier ha en märkning? Vissa kemikalier är farliga. Märkningarna visar på vilket sätt som de kan vara skadliga  
Varför har en del kemikalier en speiell kork? Det är för att göra förpackningarna barnsäkra så inte något barn får i sig farliga kemikalier av misstag  
Varför är det viktigt att lämna tomma förpackningar och gamla rester av produkter till en återvinningsstation? Det är för att inte skada våra ekosystem.  
Vad kan du göra för att minska mängden kemikalier runt omkring dig? Man kan köpa second hand saker som kläder eller leksaker. Man kan använda såpa istället och välja miljömärkta produkter  
Vad heter de vanligaste miljömärkningarna? Bra Miljöval, Svanenmärkt, EU Ecolabel, Astma och allergiförbundet  
Vad är skillnaden mellan brand och eld? En eld har man kontroll över medan vid en brand brinner saker som vi inte vill skall brinna  
Vad betyder kväva? Hur kan du kväva en eld? Kväva betyder att man tar bort syret så det inte kan brinna. Man kan kväva en liten brand med ex en filt, ett lock eller en jacka  
Hur kan du kyla en eld? Man kan ex blåsa ut ett ljus eller hälla på vatten.
Om fett briner skall du INTE kasta på vatten för då blir elden bara värre
 
Hur kan du ta bort det ämnet som brinner? Genom att ta bort det som inte brinner. Man kan ta bort det som finns runt elden som pinnar, trädgrenar eller torra löv. Då kommer elden att slockna när inget mer bränsle finns  
     


Här nedanför kommer saker som vi redan jobbat klart med


Vad allting är uppbyggt av
(sidorna 19-23)
Svar Extramaterial
Det beror på att allt blir varmare och när vatten blir varmare avdunstar det lättare/snabbare Här kan du träna inför läxförhöret

Memory
Här kan du träna mer
Här kan du träna mer 2
1. Man säger att ämnet avdunstar
2. Man säger att ämnet stelnar
 
1. I fast form sitter molekylerna tätt tillsammans och rör sig väldigt lite
I flytande form rör sig molekylerna sig allt mer och avståndet mellan dem blir längre. Molekylerna börjar röra sig snabbare
I gasform är molekylerna långt från varandra och rör sig snabbt

2. Molekylerna rör sig allt mindre och avståndet mellan dem minskar

3. Molekylerna rör sig allt mer och avståndet mellan dem ökar

4.
Kondensering: B
Avdunstning: C
Stelning: D
Smältning: A
 
     


Vad allting är uppbyggt av
(sidorna 15-18)
Svar Extramaterial
1. Falskt. De kan också finnas som gasform
2. Sant
3. Falskt. Saft är i flytande form
4. Falskt. Stenar är i fast form
Stearinljuset
Fast, flytande och gas
Enkla experiment hemma
1. En atom är den mista byggstenen som allt är uppbyggt av
2. En molekyl består av flera atomer som sitter ihop
3. Två röda atomer som sitter ihop
4. Materia är ett annat ord för molekyler och atomer
5. För att vatten består av olika sorters atomer
6. Det betyder två väteatomer (H2) och en syreatom (O) 
Så skriver du en labbrapport
Mall labbrapport
1. Det är viktigt att läsa igenom laborationsrapporten innan man börjar. Detta för att veta vad man skall göra. Sedan skriver man ner sin hypotes, alltså vad man tror kommer att hända. Sedan är det viktigt att man följer hur man skall genomföra experimentet.
2. En hypotes är en gissning om vad man tror att hända i ett experiment
3. Obervation är när man skriver ned vad man ser händer under ett experiment.
 


Vad allting är uppbyggt av
(sidorna 10-14)
Svar Extramaterial
1. vatten, silver, järn och syre
2. de kallas atomer
3. de kallas grundämnen
4. det finns ca 100 olika sorters atomer
Här kan du träna mer
Här kan du träna mer 2
1. molekyl
2. eftersom vi inte kan se atomerna med våra egna ögon gör vi modeller som visar hur de ser ut
3. det finns två väteatomer och en syreatom
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidigare arbetsområde i biologi
Vår Kropp (sidan 182-189) Svar Extramaterial
ben 1. mer än 200 ben
2. den består av ca 30 kotor
3. det största benet är lårbenet och de minsta benen är hörselbenen
4. kalk gör vårt skelett starkt
Memoryspel kommer inom kort
1. vid våra leder finns brosk
Brosket har en glatt yta som gör att lederna glider lätt mot varandra
2. ett ledband kan skadas och det kan blöda inne i leden och i vävnaden runt leden. Leden svullnar och gör ont.
 
1. de är långa och smala celler som kan dra ihop sig
2. det är musklernas ändar som ofta sitter fast mot skelettet
3. hjärtat och tarmarnas rörelser
4. det är hälsenan
5. skelettet, leder och muskler
6.
- skelettet gör så att vi kan stå upp
- lederna gör att vi kan böja ex ben och armar
- musklerna gör att vi har kraft att kunna röra på oss
 

Vår Kropp (sidan 176-181) Svar Extramaterial
page 179 1. Ca 2 kvadratmeter
2.Den...
- hindrar farliga ämnen och bakterier
- hindrar ämnen från att lämna kroppen
- hindrar vatten att tränga in i kroppen och skyddar oss mot uttorkning
3.överhuden, läderhuden och underhuden
4. den består av döda celler (hornlagret)
5. svetten kommer från våra svettkörtlar som finns i huden
Lasse Gustavsson
page 179 1. det är små mörkfärgade korn som finns i huden
2. händerna, läppar och på tungan
3. fettet...
- jämnar till ojämnheter i huden så den inte skavs sönder mot vassa skelettdelar
- är också ett reservlager av energi
- hjälper till att hålla kroppstemperaturen uppe när det är kallt
 

--------------------------------------------------------------------------
Tidigare sidor vi jobbat med...

Vår Kropp (sidan 168-175) Svar Extramaterial
Page 169
1. Cellen är den minsta byggstenen i alla organismer
2. Där finns DNA-molekyler
3. 46 stycken DNA-molekyler
4. Det är en organism som består av en enda cell
5. Ca 37 biljoner (37 000 000 000 000) celler
Celldelning - film

Fakta om Downs Syndrom
Page 170 1. Ett annat ord är förbränning
2. Koldioxid (CO2)+Vatten (H2O)+energi
3. druvsocker och syre (O2)
4. Fotosyntesen sker i växterna
Cellandning:
druvsocker+syre---koldioxid+vatten+energi

Fotosyntes:
koldioxid+vatten+solenergi---druvsocker+syre
Page171 1. När mammas ägg smälte samman med pappas spermie
2. De cellerna fortsätter dela sig hela livet.
3. Hjärncellerna
4. Hjärta och blodkärl
Reaktionstest
Page 173 1. Skelett och muskler
2. Hjärtat
3. Ta upp O2 syre och släppa ut CO2 koldioxid
4. Nervsystemet kontrollerar vår kropp
5. Mun, matstrupe, magsäck och tarmar
 
     

No1
No2
No3