På denna sida kommer du att finna information om Engelska som Andraspråk.

Vi jobbar mycket med enkla texter och samtalar en hel del tillsammans.
Viktigt är att stärka självförtroendet för sin egna förmåga att tala och förstå engelska.

Här finns de uppgifter i engelska som vi arbetar med. Hit kan du komma när du vill träna.

Upplägg av engelska vecka 10.
Filer vi kan använda under veckan.