På denna sida finner du lite information om Svenska som Andraspråk

 

Sammanställning av det centrala innehållet i LGR11.
Jämförelse mellan Svenska och Svenska som Andraspråk.


Centralt innehåll år 1-3 (*.doc) (*.docx)

Centralt innehåll år 4-6 (*.doc) (*.docx)