Varmt välkommen till år 4!
Welcome
-----------------------------------------------------------------

Detta jobbar vi med just nu i musiken

Dagens (20231110) powerpoint för år 4, 5 och 6
Klicka här


Fråga Svar Extramaterial
Hur sjunger man unison sång? Alla sjunger samma sång samtidigt tillsammans, med samma stämma.
 
Hur sjunger man när man sjunger växelsång? När man sjunger växelsång sjunger först en person/grupp texten (ungefär som en ledare) och därefter sjunger en annan person/grupp samma sak.
Man kan säga att man turas om att sjunga texten.
 
Hur gör man när man GESTALTAR en sång? Man visar, mimar, det som texten i sången handlar om.